ข้อกําหนดและเงื่อนไข

หมายถึง

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแต่ละครั้งของ 789Bet (ร่วมกันเป็น “789Bet, “เรา” และ “ของเรา”, ตามกรณี) ผ่านเว็บไซต์ https://789betthailand.com/ และบริการเกมออนไลน์ “เล่นด้วยเงินจริง” (“บริการเกม”) ที่ให้บริการโดย 789bet (“เว็บไซต์เกม”) ผู้ประกอบการ. ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ร่วมกับกฎของเกมที่เฉพาะเจาะจงของเกม (โดยรวม “กฎการพนัน”) และกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกมและซอฟต์แวร์เกมและเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์เกมและข้อมูลเกมที่มีอยู่ในนั้น (โดยทั่วไป “กฎ”) อ่าน
 2. “เกม” สําหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด ในการพนันเกมและกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆที่ดําเนินการผ่านบริการเกมใด ๆ หรือทั้งหมดที่นําเสนอโดยเว็บไซต์เกม
 3. “อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง” หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันรวมถึง แต่ไม่ จํากัด กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล PDA โทรศัพท์มือถือที่ใช้และเชื่อมเข้ากับเว็บไซต์เกมและมีส่วนร่วมในบริการเกม
 4. “ซอฟต์แวร์เกม” หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟล์ข้อมูลหรือข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ดังกล่าว) ที่ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานกํากับดูแลและติดตั้งบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมในบริการเกมที่ให้บริการบนเว็บไซต์เกม
 5. “กีฬา” เป็นระบบการพนันบนอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงหรือนําเสนอภายใต้ลิงค์ / หัวข้อ “กีฬากลางแจ้ง” ภายใต้เว็บไซต์พนันและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกิจกรรมพนันออนไลน์

ยอมรับ

 1. โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ยืนยันและยอมรับ: ผู้ใช้ได้อ่านเข้าใจอย่างเต็มที่และตกลงกับกฎนี้; กฎนี้เป็นข้อตกลงที่บังคับใช้ทางกฎหมาย (“สัญญาการใช้งาน”) ระหว่างผู้ใช้และ 789Bet เกี่ยวกับการใช้บริการเกม.
 2. หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกําหนดเหล่านี้โปรดอย่าใช้หรือใช้บริการเกมใด ๆ หรือดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เกม

แก้ไข

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรืออัปเดตเงื่อนไขและกฎของเกม (หรือส่วนใด ๆ ของมัน) จากเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ ปรับปรุงหรือแก้ไขและ กฎการเล่นเกมมีผลบังคับเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ยอมรับและยอมรับการปรับปรุงที่เผยแพร่ของข้อกําหนดและกฎของเกม
 2. ผู้ใช้ยอมรับและยอมรับว่าผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของตัวเองในการตรวจสอบการแก้ไขการอัปเดตการปรับปรุงและการปรับปรุงข้างต้นโดย 789Bet จะแจ้งให้ผู้ใช้ตามการพิจารณาของตัวเอง แต่มันไม่ได้รับความภาระผูกพันที่จะแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการแก้ไข, การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลเกมและทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ข้อมูลและข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้เข้าถึงสร้างและเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์เกมบริการอุปกรณ์เกมและวิธีการอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะแผนการตลาดและวัสดุผลลัพธ์สถิติข้อมูลเหตุการณ์และตารางข้อมูลความเป็นไปได้และข้อมูลการเดิมพันข้อความไอคอนข้อมูลเสียง (“ข้อมูลการพนัน”) เป็นเจ้าของ 789Bet และผู้รับอนุญาตของ 789bet และจะใช้โดยผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่เป็นทางการเท่านั้น
 2. ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราหรือเจ้าของข้อมูลบุคคลที่สามก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขคัดลอกแก้ไขซ้ําซ้ําการจัดเก็บการกระจายการแสดงออกการออกอากาศสาธารณะรวมอยู่ในโปรแกรมโทรทัศน์สายเคเบิลเผยแพร่, การถ่ายโอนการขายให้เช่าเช่าใบอนุญาตหรือให้ใช้หรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ๆ บริการออนไลน์หรือบอร์ดโฆษณาหรือสื่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเกม
 3. เพลิดเพลินกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและรูปแบบอื่น ๆ ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรบนเว็บไซต์เกมและซอฟต์แวร์เกมบริการและข้อมูลเกมที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สงวนลิขสิทธิ์และสิทธิในซอฟต์แวร์เกม, บริการและข้อมูลเกมบนเว็บไซต์เกมเป็นเจ้าของ, อนุญาตหรือควบคุมโดย 789Bet และใบอนุญาต 789bet ผู้ใช้ยืนยันว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ประโยชน์หรือใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกมบริการเกมและข้อมูลเกมดังกล่าวผ่านการใช้หรือเชื่อมต่อซอฟแวร์การเล่นเกมบริการและข้อมูลการเล่นการเล่นที่ให้บนเว็บไซต์เกมและผ่านอุปกรณ์

 

เงื่อนไขการใช้งาน

ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการใช้บริการเกมผู้ใช้รับประกันและสัญญาว่าผู้ใช้จะไม่ใช้หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เกมบริการและซอฟต์แวร์เกมและข้อมูลเกมสําหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ละเว้นข้อตกลงเหล่านี้และเป็นสิ่งต้องห้ามโดยข้อกําหนดเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อเสนอแนะและการรับประกันอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้ผู้ใช้ต่อไปนี้รับประกันและรับประกันเพิ่มเติมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการเกม:a. ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในฟิลิปปินส์, แคมเปญ, สหรัฐอเมริกาหรือมาเลเซีย

 1. ผู้ใช้ดําเนินการภายใต้ตัวตนและชื่อของตัวเองแทนที่จะทําธุรกรรมในนามของผู้อื่น
 2. ปัญหาทางกฎหมายของผู้ใช้ไม่ จํากัด
 3. ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือระบุว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติของการพนันบังคับ
 4. ผู้ใช้ (a) มีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือ (b) อายุกฎหมายอื่น ๆ หรืออายุผู้ใหญ่ตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ใช้ตามที่สูงขึ้น (“อายุการใช้งาน”)
 5. ผู้ใช้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในระหว่างการใช้บริการเกม
 6. เงินฝากของผู้ใช้ไม่ได้มาจากความผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตอื่น ๆ
 7. ผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตหรืออื่น ๆ และพยายามใช้บัญชีที่ผู้ใช้เปิดกับ 789Bet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้ไม่ควรใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีการพนันของผู้ใช้เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หรืออื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายใด ๆ ของเรารวมถึง แต่ไม่ จํากัด การล้างเงิน
 8. รักษาความลับของชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ป้องกันการเชื่อมต่อหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและเปลี่ยนรหัสลับทันทีหรือแจ้งให้เราทราบหากชื่อผู้ใช้งานหมายเลขแอคเคาท์หรือรหัสหมายถูกละเมิดในทางใด ๆ
 9. มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการเชื่อมต่อและการใช้บริการเกมทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์เกมและอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงภายใต้ชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ไม่ว่าการเข้าสู่ระบบและการใช้ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้หรือไม่
 10. อย่าใช้บริการเกมเว็บไซต์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซอฟต์แวร์และข้อมูลเกมในทางใด ๆ ที่จะยับยั้งหรืออาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเกมของผู้ใช้อื่นและไม่ดําเนินการใด ๆ ซึ่งจะลดหรืออาจลดประสิทธิภาพของบริการเว็บไซต์
 11. ไม่รวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้อื่น ๆ โดยวิธีการใด ๆ อย่าอัปโหลดหรือกระจายโปรแกรมไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสที่ทําลายหรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซอฟต์แวร์เกมบริการและเว็บไซต์เกม
 12. อย่าอัปโหลดหรือกระจายโปรแกรมไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสซึ่งจะทําลายหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซอฟต์แวร์และเว็บไซต์เกม n การเชื่อมต่อหรือใช้บริการและข้อมูลเกมโดยผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์เกมและอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไม่ได้ละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้หรือข้อตกลงที่บังคับให้ผู้ใช้กับบุคคลหรือเจ้าของประเทศในนั้นและไม่ได้ถูกห้ามโดยความผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาที่ระบุไว้ข้างต้น
 13. ใช้อุปกรณ์เครื่องซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือวิธีการอื่น ๆ (หรือสิ่งใด ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น) เพื่อแทรกแซงบริการเกมอุปกรณ์เชื่อมต่อซอฟแวร์เกมเว็บไซต์และข้อมูลเกมอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงในการดําเนินงานปกติของธุรกรรมใด ๆ
 14. ไม่สามารถโพสต์หรือถ่ายโอนเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมายการกระตุ้นการล่วงละเมิดการคุกคามการพูดชั่วคราวสื่อลามกการกระแทกการยกย่องความขัดแย้งทางเพศหรือการบิดเบาต่อเว็บไซต์เกมและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือผู้ใช้อื่นใด ๆ หรืออาจทําให้เกิดความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางศุลกากรหรือผิดกฎหมาย
 15. ผู้ใช้ไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้อํานวยการพนักงานผู้ให้คําปรึกษาหรือพันธมิตรของ 789Bet หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ หรือมีความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กับบุคคลใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น และไม่ควรแทรกแซงการใช้บริการเกมเว็บไซต์เกมซอฟต์แวร์เกมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและข้อมูลเกมอื่น ๆ หรือเริ่มต้นและเข้าร่วมการสํารวจการแข่งขันการส่งจดหมายหรือโพสต์ / ส่ง “สแปม” หรืออีเมลจํานวนมากที่ไม่ต้องการอื่น ๆ

 

ลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์เกม

 1. ผู้ใช้ยอมรับและยอมรับว่าซอฟต์แวร์เกมของเว็บไซต์ 789Bet ที่ผู้ใช้ได้รับโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดหรือใช้ระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งของบริการเกมและเป็นทรัพย์สินของ789Bet และผู้ให้ใบอนุญาตให้ 789bet; ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกม โปรแกรม, การเผยแพร่, การถ่ายโอน, การขาย, การให้เช่า, การอนุญาตหรือการสื่อสารหรือการจัดหาซอฟต์แวร์เกมให้กับบุคคลอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ๆ บริการออนไลน์หรือบอร์ดโฆษณาหรือสื่อและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ
 2. 789Bet ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์เกมได้อย่างเป็นส่วนตัวและไม่สามารถถ่ายโอนได้ (“สิทธิ์การใช้งาน”) ด้วยเงื่อนไขที่ว่าการติดตั้งและใช้งานซอฟแวร์การเล่นเกมจะต้องดําเนินการบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ผู้ใช้เป็นผู้ใช้หลัก
 3. วัตถุประสงค์ของการอนุญาตและกระจายซอฟต์แวร์เกมของ 789Bet เป็นเพียงเพื่อให้ผู้ใช้ซอฟแวร์การเล่นเกมสามารถเชื่อมต่อและใช้บริการเกมได้เต็มรูปแบบ ผู้ใช้ไม่สามารถ:
 1. การติดตั้งหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เกมไปยังเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือใช้ขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ซอฟท์แวร์ของเกมแก่บุคคลอื่น ๆ ผ่านรูปแบบใด ๆ หรือแท็บเล็ตบริการออนไลน์หรือการโทรทางระยะไกลหรือ เครือข่าย
 2. การกระจายการให้เช่าใบอนุญาตการคัดลอกการถ่ายโอนหรือให้ซอฟต์แวร์เกมและลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์การเล่นเกมให้กับบุคคลอื่น ๆ
 3. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์เกม
 4. การตั้งค่าหรือให้วิธีการใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด ในโปรแกรมจําลอง) เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์เกม
 5. การแปลการออกแบบการแปลกลับการถอดออกการแก้ไขการปลดล็อคการพัฒนาผลิตภัณฑ์กําเนิดที่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์เกมทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งและรหัสแหล่งของมัน หรือการคัดลอกการเปลี่ยนแปลงการแปลหรือการใช้ซอฟท์แวร์การเล่นเกมโดยรวมหรือบางส่วนที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ใช้ยอมรับและยอมรับว่าซอฟต์แวร์การพนันหรือส่วนของซอฟแวร์พนันของผู้ใช้ที่นําเสนอในเว็บไซต์พนันที่ให้บริการโดยอุปกรณ์ Lianlian หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ 789Bet ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรอื่น ๆ ผู้ใช้ยอมรับว่าโครงสร้างองค์กรและรหัสแหล่งที่มาของ

ซอฟต์แวร์เกมเป็นความลับทางธุรกิจที่มีค่าของ 789Bet และผู้ให้ใบอนุญาตของ789Bet ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกมและเอกสารผู้ใช้ซอฟแวร์การเล่นเกมนอกเหนือจากเอกสารที่ได้รับให้กับผู้ใช้ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

 1. หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ การใช้งานที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญานี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติและผู้ใช้ควรหยุดใช้ซอฟต์แวร์เกมและถอนการติดตั้งซoftware เกมจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การชําระเงินการซื้อขาย

 1. สําหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้บัตรเดบิตชื่อผู้ถือบัตรต้องเหมือนกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสมาชิก หากชื่อผู้ถือบัตรไม่สอดคล้องกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนบัญชีและสมัครสมาชิก 789Bet มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชําระเงินที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ใช้รับผิดชอบต่อการชําระเงินทั้งหมดที่ต้องชําระให้กับ 789Bet และผู้ใช้อื่น ๆ (ตามกรณี) ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ดําเนินการหรือเรียกร้องการคืนเงินการชําระเงินใด ๆ ไม่ได้ปฏิเสธหรือล้มเหลวและการชําระเงินและคืนเงินให้ 789Bet สําหรับการคืนค่าชําระเงินทั้งหมดที่ได้รับการคืนเงินลืมและการสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้น 789Bet สงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสินใจสุดท้ายที่จะหยุดการให้บริการหรือการชําระเงินให้กับผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือผู้ใช้ที่ชําระเงินด้วยบัตรเดบิตประเภทบางอย่าง
 3. โบนัสสูงสุดที่ 789Bet จะจ่ายให้กับสมาชิกใด ๆ สําหรับการพนันกีฬาที่ถูกต้อง (Sportsbook) ที่ได้รับการอนุมัติโดย 789bet คือ 10 ล้าน NDT
 4. เงินชนะไม่รวมจํานวนเงินที่วางไว้และผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยนี้เมื่อวางเดิมพัน
 5. เงินชนะจะถูกอัปเดตไปยังบัญชีของผู้ใช้ 789Bet ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ในกระบวนการฝากเงินหรือรางวัลในบัญชี 789bet มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวในเวลาใด ๆ หรือหลังจากที่จริง เมื่อผู้ใช้สังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการโอนเงินในบัญชีผู้ใช้มีความรับผิดชอบที่จะแจ้งให้ 789Bet ได้ทันที
 6. การชําระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับรางวัลที่ได้รับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ผู้ใช้รับผิดชอบ

ปิดบัญชีและหยุดบริการการพนัน

 1. หาก 789Bet มีเหตุผลเพียงพอที่จะพิสูจน์สถานการณ์ต่อไปนี้ นอกจากสิทธิอื่น ๆ ที่ 789bet มีภายใต้ข้อนี้ 789 Bet มีสิทธิที่จะเรียกร้องรางวัลใด ๆ ตามการพิจารณาของ 789BET ไม่ถูกต้องและยกเลิกการพนันของผู้ใช้ในบัญชีสิ้นสุดข้อตกลงนี้และหยุดการให้บริการเกม / หยุดบัญชี ผู้ใช้:
 1. ผู้ใช้ที่มีหลายบัญชีที่ใช้งานอยู่กับ 789Bet
 2. ชื่อผู้ใช้ไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัญชีการชําระเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการซื้อเงินฝากกับ 789Bet Group
 3. ผู้ใช้เข้าร่วมโปรโมชั่นของ 789Bet และยกเลิกโปรโมชั่นก่อนที่ข้อกําหนดของโปรโมชั่นจะตอบสนอง
 4. ผู้ใช้ให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
 5. ผู้ใช้ไม่ได้ให้หรือลืมให้ข้อมูลที่จําเป็น
 6. ผู้ใช้อายุต่ํากว่ากฎหมาย
 7. บริการเกมถูกห้ามโดยกฎหมายในภูมิภาคที่ผู้ใช้เชื่อมต่อและใช้บริการเกม
 8. ผู้ใช้ทําหรือทําให้คนอื่นทํา “คืนเงิน” กับ 789Bet หรือปฏิเสธการซื้อขายใด ๆ หรือเงินฝากใด ๆ ที่ทําในนามของบัญชีของพวกเขา
 9. เงินฝากของผู้ใช้มาจากความผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ
 10. ผู้ใช้ได้รับการตรวจพบว่ามีการหลอกลวงหรือกระทําผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ หรือผู้ใช้ที่ได้รับการระบุโดย 789Bet เป็นการใช้อัจฉริยะประดิษฐ์หรือระบบอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือระบบอื่นๆที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแทรกแซง / หยุดระบบ) ระบบอัตโนมัติ) หรือได้รับการค้นพบว่าได้ร่วมกันกับผู้เล่นอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง789Bet
 11. ผู้ใช้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของพวกเขา (ไม่คํานึงถึงหรือไม่)
 12. ผู้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ตามข้อตกลงนี้

2. หาก 789Bet หยุดการให้บริการเกมและปิดบัญชีตามที่กําหนดไว้ข้างต้นหลังจากที่ผู้ใช้ดําเนินการแก้ไขที่จําเป็น (ถ้าสามารถแก้ไขได้) และเรายืนยันว่าการแก้ไขของผู้ใช้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์บริการเกมและบัญชีผู้ใช้จะถูกฟื้นฟู

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

 1. เว็บไซต์การพนันอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้รับการบํารุงรักษาโดย 789Bet เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอกเพียงเพื่อความสะดวกสําหรับผู้ใช้และ 789Bet ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือทันเวลาของเนื้อหาที่มีอยู่ในลิงก์และไม่มีการควบคุมใด ๆ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
 2. 789Bet ไม่รับผิดชอบให้หรือตรวจสอบการอนุมัติหรืออนุมูลอิสระเพื่อให้การอ้างอิงและรับประกันใด ๆ
 3. 789Bet ไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงการคุกคามความล้มเหลวหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ลิงก์เว็บไซต์ภายนอกที่นําเสนอโดยเว็บไซต์การพนัน
 4. ยกเว้นกรณีที่ระบุอย่างชัดเจนอื่น ๆ 789Bet ไม่เกี่ยวข้องในกรณีใด ๆ ที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับการประกาศความคิดเห็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเครื่องหมายการค้าโลโก้และรูปภาพอื่น ๆ บนเว็บไซต์ภายนอกที่โฆษณาบนไซต์ภายนอกขายหรืออื่น ๆ. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ในทางใด ๆ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเว็บไซต์ภายนอก

 

 1. เชื่อมต่อ / กรอบมาถึง เว็บไซต์ เกม _ ผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมโยงลึกหรือภายในสายเกี่ยวกับเกมไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์และบริการเกม

เพิ่มหรือหยุดหมวดหมู่เกม 1 เราขอสงวนสิทธิ์และตัดสินใจที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นเกมใหม่หรือเริ่มหยุด จํากัด การเชื่อมต่อหรือแก้ไขฟีเจอร์เกมใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

การละเมิดกฎนี้: 1. 789Bet มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาการแก้ไขตามที่กําหนดโดยกฎหมาย (กฎหมายและยุติธรรม) สําหรับการทําลายข้อกําหนดนี้, รวมถึงการปฏิเสธหรือ จํากัด การเข้าถึงบริการและข้อมูลเกม, การบล็อกการเข้าถึงการให้บริการและข้อมูลการเล่นเกมผ่านทางที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่เฉพาะเจาะจงหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ลิขสิทธิ์

 

 1. กฎของเกม (หากมี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเชื่อมต่อบริการเกมซอฟต์แวร์และข้อมูลเกมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดเหล่านี้
 2. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎของเกมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเชื่อมต่อบริการเกมซอฟต์แวร์และข้อมูลเกมที่นําไปใช้กับข้อกําหนดเหล่านี้ ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้หากไม่มีข้อกําหนดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้

ไม่สามารถต้านทาน

 1. ในกรณีที่เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นกับสถานการณ์ใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของ 789Bet (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและพฤติกรรมหรือความล้มเหลวของรัฐบาล, คนหรือกองทัพ, คําสั่งศาล, การดําเนินงานการโจมตีการระเบิดไฟหรือการเผาไหม้), การผจญภัย, การปิดผนึกประตูหรือข้อพิพาทอุตสาหกรรมอื่น ๆ, การฝนตก, การแห้ง, การสงคราม, การกระแทก, การโจรกรรม, การส่งผ่านหรือข้อบกพร่องของระบบ, ความผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของการสื่อสารหรือบริการบนแบนด์วิดธ์, การจัดหาหรืออุปกรณ์ที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์, สภาพอากาศที่รุนแรง, การเกิดดินไหวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ) หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามความ ผู้ใช้ตกลงที่จะดําเนินการทั้งหมดที่จําเป็นเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

ทิ้งสิทธิ์

 1. 789Bet ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกสิทธิ์ที่ให้โดยข้อกําหนดเหล่านี้หรือส่งผลต่อผลกระทบของทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกําหนดเหล่านี้อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่มีผลต่อการกระทําต่อไปของ 789bet

การแบ่งออก

 1. หากข้อกําหนดใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในระดับใด ๆ จากนั้นข้อกําหนดหรือส่วนดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกําหนดอื่น ๆ ในช่วงที่กล่าวไว้ข้างต้นและเงื่อนไขอื่น ๆ จะยังคงมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ตามอํานาจที่กําหนดโดยกฎหมาย