การพนันและยอมรับการพนัน

 1. เราใช้อุปกรณ์นี้เพื่อให้ผู้ใช้มีเกมเดิมพันกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมการพนันอื่น ๆ ที่นําเสนอในเวลาที่เหมาะสมบนเว็บไซต์พนันและผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎการพนันของเกมที่เฉพาะเจาะจงและข้อกําหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่เกมใด ๆ มีข้อผิดพลาดในการแสดงหรือแสดงไม่ถูกต้องการพนันทั้งหมดที่วางไว้ในเกมนั้นจะถูกลบออก
 2. แม้ว่าอาจมีข้อกําหนดอื่น ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ 789Bet มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการพนันทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ใด ๆ จากสถานการณ์ใด ๆ ตามการพิจารณาของ 789bet
 3. เรายอมรับการพนันของผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น รูปแบบการพนันอื่น ๆ (จดหมายอีเมลแฟกซ์ ฯลฯ ) จะไม่ยอมรับ แม้ว่าเราจะยอมรับรูปแบบการเดิมพันอื่น ๆ ไม่ว่าผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของตลาดจะถือว่าไม่ถูกต้อง
 4. ตามข้อกําหนดอื่น ๆ ของข้อกําหนดนี้หากผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องและมีรายได้เพียงพอในบัญชีผู้ใช้สามารถวางรหัสการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้ใช้รับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการโดยใช้เนื้อหาต่อไปนี้ (หรือการรวมกันใด ๆ ของพวกเขา) (ไม่ว่าการใช้งานต่อไปนี้จะได้รับอนุญาตหรือไม่): i. ii. จํานวนบัญชีผู้ใช้ iii. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านปลดล็อค
  ผู้ใช้มีความรับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้องของรายละเอียดการพนันของพวกเขา ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดอื่น ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้เมื่อผู้ใช้วางเดิมพันและเรายืนยันว่าการพนันของผู้ใช้ได้รับการยอมรับแล้วนี่คือการยืนยันสุดท้ายของเดิพันของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้รับคําขอยกเลิกการถอนเงินหรือเปลี่ยนรายละเอียด
  การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลการเทรด โปรไฟล์การเทรดของ 789Bet ให้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องเกี่ยวกับเทรดและเดิมพันทั้งหมด
 6. ตามข้อกําหนดอื่น ๆ ของกฎนี้เมื่อโค้ดการเทรดปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้และแสดงในประวัติการซื้อขายของผู้ใช้การเดิมพันถือว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับโดย 789Bet
 7. ไม่อนุญาตให้วางเดิมพันหลังจากที่การแข่งขันเริ่มและหลังจากที่ทราบผลของการแข่งขัน หากการแข่งขันเริ่มขึ้นและผู้ใช้รู้ผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้เดิมพันผู้ใช้ยังคงเดิพันเนื่องจากความผิดพลาด 789Bet สงวนลิขสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการพนันของผู้ใช้หรือประกาศว่าพนันที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งเตือน ผู้ใช้ 789bet มีสิทธิ์ที่จะยอมรับทั้งหมด หรือส่วนใด ๆ ของการเดิมพันดังกล่าวตามการพิจารณาของ 789Bet เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยข้อตกลงนี้ไม่ได้ยกเว้นการเดิมพัน “ในเกม” หรือ “ทันที”
 8. เวลาเริ่มต้นที่ประกาศบนเว็บไซต์การพนันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น หากในกรณีใด ๆ 789Bet ยอมรับการเดิมพันหลังจากที่การแข่งขันเริ่มขึ้น 789bet มีสิทธิ์ยกเลิกและถอนเงิน
 9. เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการพนันผลของเหตุการณ์หรือเกมที่เปิดให้พนันจะถูกกําหนดในวันที่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการแข่งขันจะสิ้นสุดขึ้นยกเว้นว่าข้อกําหนดพิเศษของเหตุผลและเกมมีข้อกําหนดอื่น 789Bet ไม่ยอมรับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่อาจนําไปสู่ กับผลลัพธ์ข้างต้นและการชําระเงินเริ่มต้นยังคงมีผล
 10. หากสถานที่ของกิจกรรมกีฬาเปลี่ยนแปลงการเดิมพันทั้งหมดตามสถานที่เริ่มต้นจะถูกลบออก
 11. ผู้ชนะในการแข่งขันหรือการแข่งขันจะถูกตัดสินใจในวันที่การแข่งขันดังกล่าวหรือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจริงจะสิ้นสุดลงตามกฎการเล่น
 12. สําหรับวัตถุประสงค์ของการพนัน 789Bet ไม่ยอมรับการพนันล่าช้า ผลของการต่อสู้หรือความล้มเหลว
 13. หากคะแนนสะสมที่ผู้ใช้เดิมพันประกอบด้วยหนึ่งหรือมากกว่าตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องการชําระเงินจะถูกชําระขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เหลือ
 14. ผู้ใช้ยอมรับว่าโอกาสทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนและโอกาสจะถูกกําหนดหลังจากที่เรายอมรับการเดิมพันของผู้ใช้
 15. หากตัวบ่งชี้หรือคะแนนที่กําหนดโดยผู้ใช้ไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดที่ชัดเจนหรือข้อผิดพลาดของระบบการพนันของผู้ใช้หรือส่วนหนึ่งของการพนันที่ได้รับจะถูกยกเลิก หากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม 789Bet Group จะมีสิทธิ์ (แต่ไม่มีหน้าที่) ตามการพิจารณาของตัวเองในการพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการติดต่อผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเดิมพันอัตราการพนันที่ถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยน
 16. เราไม่ยอมรับการพนันหลายครั้งสําหรับเหตุการณ์เดียวกัน
 17. 789Bet สงวนลิขสิทธิ์ในการอธิบายและตัดสินใจสุดท้าย

โบนัส

 1. หลังจากการชําระเงินโบนัสของผู้ใช้จะได้รับการอัปเดตไปยังบัญชีของผู้ใช้ สําหรับวิธีการถอนเงินที่เฉพาะเจาะจงโปรดดูนโยบายการถอนโบนัสของเราและต้องมีเอกสารประจําตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้องและบัตรเครดิต / บัตร debit ที่ยอมรับโดย 789Bet
 2. เงินเดิมพันควรเท่ากับเงินฝากก่อนทําการถอนเงินใด ๆ 789Bet มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินและเงินฝากที่จําเป็น
 3. ค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดที่ 789Bet จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมการพนันของผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บและคืนเงินโดยผู้ใช้และ 789bet จะมีสิทธิ์ที่จะลดค่าธรรมเนียนดังกล่าวจากรางวัลหรือบัญชีของผู้ใช้

การส่งเสริมและรางวัล

โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ 789Bet ระบุไว้ในแต่ละโอกาสสําหรับโปรโมชั่นเฉพาะ 789Bet อนุญาตให้ยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอหรือโปรโมชั่นใด ๆ รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา

หาก 789Bet ตรวจสอบให้เห็นว่าผู้ใช้ที่ใช้โบนัสหรือโปรโมชั่นที่ไม่ถูกต้องอาจได้รับประโยชน์จากการทําเหมืองแร่ที่ไม่ถูกต้อง 789bet มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและยกเลิกหรือถอนการรับรางวัลหรือโปรโมชั่นใด ๆ ของผู้ใช้ในการเข้าร่วมโบนัสดุหรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง