คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet

วิธีการสนับสนุนการฝากเงิน

คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet
วิธีการสนับสนุนการฝากเงิน

789Bet ปัจจุบันยอมรับสองวิธีการฝากเงินคือ:

เงินฝากโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร การฝากเงินด้วยกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์

สําหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศหรือใช้บัญชีการชําระเงินต่างประเทศ 789bet ยังสนับสนุนการฝากเงิน new88 ผ่านสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อการฝากเงินที่ประสบความสําเร็จบัญชีธนาคารและกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณต้องมีรายได้มากกว่าจํานวนคะแนนโบนัสที่ต้องฝาก นอกจากนี้บัญชียังอยู่ในสถานะ “พร้อมที่จะชําระเงิน”

การโอนเงินไปยังบัญชี 789Bet

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชี 789Bet ของสมาชิกไปยังหน้าแรกอย่างเป็นทางการของคาสิโน.

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ ‘ฝากเงิน’ ในมุมของอินเตอร์เฟซหน้าแรกคุณเลือกหนึ่งในรูปแบบการฝากเงินที่บ้านแนะนําบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3: จัดการการฝากเงินตามข้อมูลการชําระเงินที่ตัวแทนจําหน่ายแสดงและประกาศการโอนเงินไปยังระบบ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการชําระเงินและเสร็จสิ้นการฝากเงินที่ 789Bet

ดูเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด 789BET

คู่มือการฝากเงินไปยังบัญชี 789Bet ผ่านทาง aapay

ขั้นตอนที่ 1: คุณคลิกที่เลือกในส่วนวิธีการฝาก 【aapay】

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือป้อนจํานวนเงินที่คุณต้องการฝาก 【จํานวนเงินฝาก】

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่กล่อง button【เรียกเก็บเงิน】

ขั้นตอนที่ 4: ในขณะที่รหัส QR จะปรากฏบนหน้าจอคุณจะใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อสแกนรหัสเพื่อดําเนินการฝากเงิน ตอนนี้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการชําระเงินที่แสดงให้เห็นได้หากทั้งหมดสอดคล้องแล้วยืนยันการซื้อขาย

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากที่คุณบันทึกไว้บนเครื่องแล้วคุณจะเข้าสู่ระบบในแอป 【aapay】เลือกการสแกนรหัส รูปภาพที่มีอยู่ คอลเลกชันรูปภาพ เลือกรหัส QR ที่เก็บไว้ในเครื่องแล้วอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 6: ป้อนจํานวนเงินที่คุณร้องขอ(บันทึกรหัสคําสั่งซื้อในส่วนเนื้อหาการซื้อขาย) โอนเงิน ป้อนรหัสผ่านการโอน เสร็จสิ้นการทําธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 7: การฝากเงินประสบความสําเร็จการแจ้งเตือนการฝากเงินไปยังบัญชีจะปรากฏบนหน้าจอ

คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet
คู่มือการฝากเงินไปยังบัญชี 789Bet ผ่านทาง aapay

คู่มือการฝากเงิน 789Bet โดย TCPay 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกวิธีการฝาก 【TCPay】

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือป้อน 【จํานวนเงินฝาก】

ขั้นตอนที่ 3: สมบูรณ์ 【ข้อมูลการฝากเงิน】

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่【เรียกเก็บเงิน】

ขั้นตอนที่ 5: รหัส 【QR code】 สําหรับการซื้อขายนี้จะปรากฏบนหน้าจอโปรดจับภาพหน้าจอและบันทึกรหัส QR นี้บนเครื่อง

ขั้นตอนที่ 6: หลังจากที่คุณบันทึกไว้ในเครื่องคุณจะเข้าสู่ระบบในแอป 【TCPay】เลือกสแกนรหัส รูปภาพที่มีอยู่ คอลเลกชันรูปภาพ เลือกรหัส QR ที่บันทึกลงในเครื่องแล้วอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 7: ป้อนจํานวนเงินที่คุณร้องขอ(บันทึกรหัสคําสั่งซื้อในส่วนเนื้อหาการซื้อขาย) โอนเงิน ป้อนรหัสผ่านการโอน เสร็จสิ้นการทําธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 8: การฝากเงินประสบความสําเร็จการแจ้งเตือนการฝากเงินไปยังบัญชีจะปรากฏบนหน้าจอ

การแจ้งเตือนการชําระเงิน 789Bet Zalopay เทปประสบความสําเร็จ

คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet
คู่มือการฝากเงิน 789Bet โดย TCPay

789Bet คู่มือการฝากเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1: เลือกวิธีการฝากเงิน 【Local Bank】

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือป้อน 【จํานวนเงินฝาก】

ขั้นตอนที่ 3: สมบูรณ์ 【ข้อมูลการฝากเงิน】

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่【เรียกเก็บเงิน】

ขั้นตอนที่ 5: หมายเลขบัญชีธนาคาร, ชื่อผู้รับ, จํานวนการซื้อขายจะปรากฏบนหน้าจอ ทําสําเนาข้อมูลการชําระเงินของผู้รับและรหัสการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 6: เข้าสู่ระบบธนาคาร การโอนเงินอย่างรวดเร็ว กาวข้อมูลการชําระเงินที่คัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ในแอปพลิเคชันธนาคาร เลือกธนาคารที่ได้รับประโยชน์

ขั้นตอนที่ 7: ป้อนจํานวนเงินที่คุณร้องขอ (หมายเหตุ: ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง) ต่อไป ยืนยัน ป้อนรหัส OTP การยืนยันการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 8: การฝากเงินประสบความสําเร็จการแจ้งเตือนการฝากเงินไปยังบัญชีจะปรากฏบนหน้าจอ

คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet
789Bet คู่มือการฝากเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตธนาคาร

ขั้นตอนการฝากเงินไปยังบัญชีการเล่นด้วย QR Pay 

ขั้นแรก 1 : เลือกวิธีการฝากเงิน【QR Pay】 

ขั้นที่ 2: เลือกหรือป้อน 【จํานวนเงินฝาก】

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่【ฝากเงิน】 

ขั้นที่ 4: เลือกธนาคารที่คุณต้องการซื้อขายและยืนยัน (เพื่อการซื้อขายอย่างรวดเร็วขอแนะนําให้สมาชิกใช้ระบบธนาคารเดียวกัน)

ขั้นตอนที่ 5: เข้าสู่ระบบธนาคาร เลือกบริการ QR ห้องสมุดรูปภาพ เลือกรหัส QR ที่บันทึกไว้บนเครื่องแล้วอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 6: เข้าสู่ระบบธนาคาร เลือกบริการ QR ห้องสมุดรูปภาพ เลือกรหัส QR ที่บันทึกไว้บนเครื่องแล้วอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 7: ป้อนจํานวนเงินที่คุณได้ส่งคําขอ ติดต่อ ยืนยัน ป้อนรหัส OTP การยืนยันการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 8: การฝากเงินประสบความสําเร็จการแจ้งเตือนการฝากเงินไปยังบัญชีจะปรากฏบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม: โปรโมชั่น 789BET

ขั้นตอนการฝากเงินไปยังบัญชี 789Bet โดยใช้ USDT

คู่มือการฝากเงินในบัญชี 789Bet
ขั้นตอนการฝากเงินไปยังบัญชี 789Bet โดยใช้ USDT

ขั้นตอนที่ 1: เลือกวิธีการชําระเงินเลือกที่อยู่เครือข่าย

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือป้อน 【จํานวนเงินฝาก】 ในหน้านี้จะแปลงจํานวน USDT ที่คาดว่าจะต้องชําระตามอัตราแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่【เรียกเก็บเงิน】

ขั้นตอนที่ 4: คัดลอกที่อยู่และโปรโตคอลของกระเป๋าสตางค์ไปยังแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเงิน

ขั้นตอนที่ 5: การฝากเงินประสบความสําเร็จการแจ้งเตือนการฝากเงินไปยังบัญชีจะปรากฏบนหน้าจอ

หลังจากการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณอย่างประสบความสําเร็จโปรดคลิกที่ไอคอนอัปเดตเงินสดเพื่อปรับปรุงจํานวนเงินในบัญชี 789Bet ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเข้าร่วมการเล่นได้หลังจากเสร็จสิ้นการเล่นคุณสามารถถอนเงินออกจากบัญชี 789Bet ได้