ความสัมพันธ์ของผู้เล่น

นี่คือข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา 789Bet แนะนําผู้ใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตาม

กฎบัญชี

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีเกมของกลุ่ม 789Bet ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ได้อ่านและเข้าใจและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานและรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ผู้ใช้ควรหยุดใช้บริการของ 789bet

การเพลิดเพลินกับบริการที่ 789Bet เสนอเป็นความปรารถนาของผู้ใช้ซึ่งถือว่าผู้ใช้เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการชนะการสูญเสียที่ผู้ใช้รับ ผู้ใช้ตกลงว่าบริการที่ให้บริการโดย 789Bet เป็นสมเหตุสมผลและเป็นสาธารณะ

ผู้ใช้ประกาศและรับประกันว่าข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้เมื่อลงทะเบียนบัญชีรวมถึงชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ IP เป็นความจริงที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หลังจากลงทะเบียนยกเว้นกรณีพิเศษ ชื่อบัญชีเกมที่ผู้ใช้ลงทะเบียนต้องสอดคล้องกับใบรับรองและบัญชีธนาคารของผู้ใช้ในกรณีอื่น 789Bet จะไม่สามารถให้บริการบางอย่างได้หากจําเป็น

หากพบว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเข้าร่วมเกมอย่างไม่ถูกต้อง 789Bet มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการผู้ใช้และแช่บัญชีหรือปิดบัญชีเกมที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแจ้งเตือนและจะไม่คืนเงินเงินใด ๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งผู้ใช้จะต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีเกมเมื่อเข้าร่วมเกมทั้งหมดของ 789Bet หรือก่อนที่จะสิ้นสุดการแข่งขันหากพบข้อผิดพลาดควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันทีเพื่อยืนยันว่าหากไม่ได้รับการยอมรับและยอมรับข้อมูลบัญชีและข้อมูลประวัติศาสตร์ของพวกเขาจะเป็นข้อมูลในฐานข้อมูล789Bet และผู้ใช้จะไม่โต้ตอบ

การเพลิดเพลินกับบริการที่ 789Bet เสนอเป็นความปรารถนาของผู้ใช้และการเข้าร่วมบริการของ 789bet จะถือว่าผู้ใช้เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการชนะและความเสี่ยงที่ผู้ใช้รับผิดชอบและผู้ใช้ตกลงว่าบริการที่789Bet ให้เป็นธรรมและเปิดเผย

ผู้ใช้มีหลายบัญชีเกมรวมถึงชื่อเดียวกันที่อยู่อีเมลเดียวกันครอบครัวเดียวกันที่อยู่อาศัยเดียวกันบัตรเดบิตเดียวกันบัญชีธนาคารเดียวกันคอมพิวเตอร์เดียวกัน (มหาวิทยาลัยกลุ่มอินเทอร์เน็ตห้องสมุดสํานักงาน ฯลฯ ) ในฐานะที่เป็นบัญชีเกมทั่วไปหรือบัญชีที่น่าสงสัย 789Bet มีสิทธิ์แช่แข็งหรือปิดบัญชีเกมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งเตือนและจะไม่คืนเงินใด ๆ

หากมีข้อผิดพลาดในจํานวนเงินของบัญชีทั้งหมดผู้ใช้มีหน้าที่แจ้งให้ 789Bet เพื่อแก้ไขทันทีและจํานวนเงินที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกใช้ หากผู้ใช้ใช้จํานวนเงินนี้การเดิมพันถือว่าไม่ถูกต้องยกเลิกและคืนเงินให้ 789Bet

เป็นการห้ามอย่างเคร่งครัดที่บอร์ดมืออาชีพการพนันกับพนัน,ถ้าพบผู้ใช้ดังกล่าว 789Bet มีสิทธิ์ที่จะแช่แข็งสมดุลและปิดบัญชีโดยไม่ต้องคืนเงินด้วยแจ้งเตือน

หากผลลัพธ์ที่ผ่านการทดสอบโดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับผลของ 789Bet เซิร์ฟเวอร์ ผลลัพพลายที่แสดงบน 789bet เป็นผลสุดท้าย ผู้ใช้ยินยอมที่จะมีส่วนร่วมในกฎการเล่นของ 789Bet และเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในที่สุด

เป็นการห้ามอย่างเคร่งครัดผู้ใช้ที่จะเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ที่อยู่ IP ที่ไม่ได้จริง (vpn หรือผนังไฟ ฯลฯ)

หากผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขของบริการ 789Bet มีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้บริการของ 789bet ของผู้ใช้ในเวลาใด ๆ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ควรตกลงว่าเนื้อหาของข้อตกลงนี้เป็นชั่วคราวและ 789Bet สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิและเงื่อนไขของ บริษัท ในเวลาใด ๆ และมีสิทธิ์เพิ่มแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนความตกลงต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด สําหรับเหตุผลเชิงพาณิชย์ตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดทางกฎหมายคําแนะนําคําแนะนําหรือเหตุผลในการให้บริการลูกค้า ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้เป็นพื้นฐานสําหรับข้อตกลงสัญญาหรือการรับประกันระหว่างผู้ใช้และ บริษัท สมาชิกสามารถดูกฎและเงื่อนไขล่าสุดผ่านลิงก์ข้อตกลงผู้ใช้ที่ด้านล่างของหน้า

789Bet สงวนลิขสิทธิ์ในการตีความและตัดสินใจสุดท้ายสําหรับข้อกําหนดและเงื่อนไขข้างต้น

กฎการถอนเงิน

สมาชิกสามารถทําการถอนเงินได้ 16 ครั้งต่อวัน (6 การยกเลิกเงินปกติฟรี, 4 การยกเว้นเงินขนาดใหญ่และ 6 การดึงเงินระหว่างธนาคาร)

จํานวนการชําระเงินรายวันสูงสุดของผู้ใช้คือ 10 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นจํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระโดยแพลตฟอร์มทั้งหมด จํานวนการยกเลิกขั้นต่ําคือ 100,000 VND และจํานวนการยกเว้นในวันคือ 1.8 ล้าน VND

หากผู้ใช้สมัครรับการถอนเงินและพบการทดสอบของแพลตฟอร์มพวกเขาจําเป็นต้องร่วมมือกับเรื่องนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบของแพลตฟอร์มถ้าไม่มีปัญหา บริษัท 789Bet จะชําระเงินให้กับผู้ใช้ในเวลาที่เร็วที่สุด

การถอนเงินทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามนโยบายการถอนการชําระเงินของเว็บไซต์นี้หากบัญชีไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ผลกําไรจะไม่สามารถดําเนินการถอนและการถอนคําขอจะถูกปฏิเสธ

หากจําเป็นผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นสําเนา CMND, คัดลอกใบอนุญาตขับขี่, ภาพหน้าจอประวัติการทําธุรกรรมธนาคาร, หนังสือแดง…

เป็นการห้ามอย่างเคร่งครัดให้ผู้ใช้ใช้บัญชีธนาคารหรือบัตรธนาคารของบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามเพื่อถอนเงิน

กลุ่ม 789Bet มีสิทธิ์ที่จะให้คําอธิบายสุดท้าย

เงื่อนไขการโหลด

สําหรับผู้ใช้ที่ใช้วิธีการฝากเงินผ่านธนาคารออนไลน์หากไม่กรอกข้อมูลในคําแนะนําตามที่ต้องการของเว็บไซต์โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ เคล็ดลับ: หากชื่อผู้ฝากเงินไม่สอดคล้องกับชื่อบัญชีบนเว็บไซต์โปรดส่งใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พนักงานสนับสนุนและประมวลผล

การชําระเงินของบุคคลที่สามจะล่าช้าเข้าบัญชีเป็นปัญหาปกติ สําหรับสมาชิกที่ฝากเงินผ่านแบบฟอร์มการชําระเงินของบุคคลที่สามหากมีการทําธุรกรรมมีปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ทันทีและให้รหัสการซื้อขายจํานวนเงินฝากเวลาการฝากเงินการถ่ายภาพหน้าจอความสําเร็จและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถอัปเดตสมดุลได้เร็วที่สุด

ผู้ใช้ที่มีหลายบัญชีรวมถึงชื่อเดียวกันที่อยู่อีเมลเดียวกันที่อยู่เดียวกันบัตรเดบิตเดียวกันบัญชีธนาคารเดียวกันคอมพิวเตอร์เดียวกัน (มหาวิทยาลัยกลุ่มร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตห้องสมุดสํานักงาน ฯลฯ ) จะถือเป็นบัญชีร่วมกันหรือบัญชีที่น่าสงสัย

เมื่อผู้ใช้ได้รับการตรวจพบว่ามีพฤติกรรมการเดิมพันหรือการพนันที่ปราศจากความเสี่ยง 789Bet อนุญาตให้บล็อกหรือปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งเตือนและไม่มีการคืนเงิน ผู้ใช้จะถูกวางไว้ในรายชื่อดําและมีสิทธิที่จะกระตุ้น 789Bet มีสิทธิที่จะอธิบายและตัดสินใจสุดท้าย

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เพื่อรับโบนัสหรือเงินคืนจากโปรโมชั่นผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น

หากผู้ใช้มีข้อสงสัยว่าบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ มีการโกงหรือโกงโบนัสโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 789Bet มีสิทธิ์ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งเตือนไม่มีการคืนเงินและผู้ใช้จะถูกวางไว้ในรายการดําและขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามปัญหา

ผู้ใช้ที่มีบัญชีหลายบัญชีรวมถึงชื่อเดียวกันที่อยู่อีเมลที่อยู่เดียวกันบัตรเดบิต / บัตรเครดิตเดียวกันบัญชีธนาคารเดียวกันคอมพิวเตอร์เดียวกัน (มหาวิทยาลัยกลุ่มร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตห้องสมุดสํานักงาน ฯลฯ) จะถือเป็นบัญชีร่วมกันหรือบัญชีที่น่าสงสัย

เมื่อพบว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมการพนันและการพนันที่ปราศจากความเสี่ยงเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งเตือนและไม่ได้รับเงินคืน ผู้ใช้จะถูกวางลงในรายการดําและเก็บสิทธิ์ในการติดตามปัญหา

789Bet สงวนลิขสิทธิ์ในการปรับขีด จํากัด การพนันของสมาชิกตามสถานการณ์ของสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและตัดสินใจในที่สุดสําหรับโปรโมชั่นทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งเตือน

789Bet สงวนลิขสิทธิ์ในการอธิบายและตัดสินใจสุดท้าย